http://www.tatrachema.com/download/kartabezpud/Fixinela-perfekt-cistic-krbovych-skiel.pdf 

 

Bezpečnostní listy k výrobkům: